صنایع مکاترونیک ایرانیان کیان

شرکت صنایع مکاترونیک ایرانیان کیان از سال 1397 با هدف طراحی ،ساخت وتولید دستگاه های الکترونیکال، مکانیکال و الکترومکانیکال فعالیت خود را آعاز کرده.و تاکنون موفق به ساخت بیش از ده دستگاه در زمینه های اتوماسیون شده ایم که بااستفاده ادامه مطلب…