صنایع مکاترونیک ایرانیان کیان

شرکت صنایع مکاترونیک ایرانیان کیان از سال 1397 با هدف طراحی ،ساخت وتولید دستگاه های الکترونیکال، مکانیکال و الکترومکانیکال فعالیت خود را آعاز کرده.و تاکنون موفق به ساخت بیش از ده دستگاه در زمینه های اتوماسیون شده ایم که بااستفاده از این دستگاه ها بسیاری از فرایند های تولید ساده ادامه مطلب…